Sällskapet Natura är en förening för alla naturvetenskapligt intresserade i Raseborg. Vi sysslar bl.a. med astronomi, arkeologi, ornitologi och geologi. Vi välkomnar med alla som är intresserade av vår verksamhet!