Sektionen för ornitologi har som sitt centrum Läppträsket, där sällskapets två fågeltorn finns. Läppträsket är en av de finaste fågelsjöarna i södra Finland. Sjön är framför allt viktig som en plats för flyttfåglar att äta och vila sig under flyttningsperioderna. Området är också ett viktigt rekreationsområde för Karis med fina naturstigar.