Västra Nyland är intressant ur en arkeologisk synpunkt, då landskapet präglas av Stängesleåsen (Salpausselkä). Åsen var det första som dök upp ur havet efter den senaste istiden för ca 10 000 år sedan. Till dessa områden kom det tidigt fiskare och jägare som har lämnat spår efter sig. Senare etablerades en fast bosättning och fynden blir allt rikligare ända från stenåldern fram till våra dagar. Sällskapet Natura deltar i aktiviteter som avser att belysa områdets utveckling ur historiskt perspektiv.

AKTUELLT

Två föreläsningar om Karis förhistoria och historia ordnas i april i samarbete med Sällskapet
Natura. Arkeolog Jan Fast föreläser om förhistorian. FM Jan-Erik Till behandlar medeltidenfrån ca år 1000 fram till och med mitten på 1500-talet. Projektet avslutas med en arkeologiskutgrävning i Malmkulla i maj med Jan Fast som ansvarig arkeolog.

Deltagaravgift: 20 €. Jan Fast: Förhistoria, torsdag 14 april 2016,kl. 18-21 på Antkärrgården Jan-Erik Till: Medeltiden, torsdag 21 april 2016, kl. 18-21 på Antkärrgården. Jan Fast: utgrävning 21-22 maj 2016 kl 10-15 båda dagarna.

Plats: Malmkulla, Karis.Anmälningar och förfrågningar:Göran Fagerstedt, tel. 044 523 1215 eller goran.fagerstedt@brev.fi